רפואה/בריאות עובד/ת סוציאלי/ת - עו"ס/עובד קידום נוער

עבודה בשלושה מישורי התערבות: טיפול פרטני, הנחייה והדרכה קבוצתית ועבודה קהילתית. אבחון קשיים, צרכים, כוחות ורצונות של הנערים תכנון יעדים חינוכיים וטיפוליים לקידומו של כל נער/ה ולמימוש הפוטנציאל האישי שלו/ה בהתאם להנחיה מקצועית. בניית תכנית התערבות מעקב והערכה מתמדת אחר התקדמות הטיפול בהתאם ליעדים בתוכנית
להגשת מועמדות לחץ כאן